Sri Rama

BEN_2866 Nyelunthang…

“Tindake sang Pekik mandhap saking gunung/Anganti repat punakawan catur/Kang anembe mulat ngira dewa dharat/Geger petrek-petrek pra endhang swarane.

Anjawab angawe-awe ngujiwat/Solahe mrih dadya sengsema/Duh Raden sang abagus mugi keparenga/Pinarak wisma kula amethika skar mlati/Arum amrihwangi kagem cecunduk sesumping/Sangan-sangan amimbuhi mencorong cahya ndika Raden.”

 

Drawing by abbysoekarno,2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s